50 luvulla

Uuno Puoskari aloitti pienimuotoista urakointia vanhimmat pojat mukanaan.

60 luvulla

Aloitettiin kuorimakoneella urakointi

70 luvulla

Tuli ensimmäiset varsinaiset metsäkoneet.

80 luvulla

Toiminta laajeni käsittämään myös hakkuita ja myös ensimmäinen siirto-auto hankittiin.

90 luvulla

Metsäyhtiöiden metsäjärjestelmät alkoivat yleistyä, jolloin koneisiin tulivat ensimmäiset karttaohjelmat ja tiedonsiirtolaitteet.

2000 luvulla

Urakointi kehittynyt kokonaisvaltaiseksi palveluliiketoiminnaksi.