Motoajo Oy

Suoritamme aines- ja energiapuuhakkuun ja metsäkuljetuksen luontoa säästäen ja luonnonarvoja kunnioittaen. Toiminta-alueemme on pääsääntöisesti Itä-Suomi.

Puunkorjuu | Kaivinkonetyö | Siirrot | Korjaamopalvelut | Fixamo

Historiaa

50-luku

Uuno Puoskari aloitti 50-luvulla pienimuotoista urakointia vanhimmat pojat mukanaan.

60-luku

60-luvulla aloitettiin kuorimakoneella urakointi.

70-luku

70-luvulla tuli ensimmäiset varsinaiset metsäkoneet.

80-luku

80-luvulla toiminta laajeni käsittämään myös hakkuita ja myös ensimmäinen siirto-auto hankittiin.

90-luku

90-luvulla metsäyhtiöiden metsäjärjestelmät alkoivat yleistyä, jolloin koneisiin tulivat ensimmäiset karttaohjelmat ja tiedonsiirtolaitteet.

2000-luku

2000-luvulla urakointi kehittynyt kokonaisvaltaiseksi palveluliiketoiminnaksi.