Turvallisuus

Koneellinen hakkuutyömaa on aina vaaranpaikka ja siitä varoitetaan varoitustaululla. Taulussa kielletään asiattomilta pääsy työmaalle, jotta kuljettaja saisi mahdollisimman hyvän työrauhan. Asiallisia kulkijoita työmaalla ovat maanomistaja, metsurit ja työnjohto.

  • Käynnistä sovitaan puhelimitse kuljettajan kanssa. Numero on nähtävillä työmaan varoitustaulussa ja metsäyhtiön lähettämässä korjuun ennakkoilmoituksessa metsänomistajalle. Muista, että sovittuna aikanakin tulee säilyttää 90 metrin turvaväli, kunnes kuljettaja on antanut luvan lähestyä.
  • Sinun on käytettävä varoitusvaatetusta eli värikäs vaatetus on tärkeä osa turvallisuuttasi – Käytä mieluusti heijastimin varustettua liiviä. Lisäksi sinulla tulee olla kypärä leukaremmillä ja suojalasit.
  • Kuljettajan ollessa työssään hänen huomionsa on kokonaisuudessaan työnsä suorittamisessa, puiden valinnassa, apteerauksessa ja siirtymisreitin valinnassa. Lähesty konetta sen takaa ja odota että kuljettaja on huomannut sinut ja pysäyttää koneen, jonka jälkeen voit mennä hänen luokseen.

”Metsässä liikkuessa muista aina noudattaa erityistä varovaisuutta huomioiden maastossa olevat vaaranpaikat, puissa roikkuvat risut tai kallellaan olevat puupökkelöt.

Älä myöskään kiipeä pinojen tai kasojen päälle!”

Tervetuloa Turvallisesti!

Koneen moottorin hiljennettyä ja kuljettajan aukaistua hytin oven voit lähestyä konetta, muista kuitenkin olla edelleen varovainen liikkuessasi, ettet kompastu maassa oleviin risuihin ja mahdollisiin kivenkoloihin.

Henkilöstömme työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti raportoimalla tapaturmat ja vaaratilanteet tarkasti. Kehityksen myötä huomioväriset vaatteet ja aiemmin mainitut suojavarusteet ovat vaatimuksena vieraillessasi hakkuutyömailla.

Tarkentuneet säännöt

Säännöt ovat tarkentuneet metsäkoneen kyytiin pääsemisessä. Hyttiin ei saa kiivetä tapaamisen aikana, koska liukastumisen ja putoamisen riskit ovat liian suuret.

Varastointipaikan turvallisuus otetaan huomioon jo ennen hakkuun aloitusta – suunnittelussa. Varastopaikan on oltava turvallinen metsäkoneiden, puutavara-autojen ja muiden tiellä liikkujien kannalta.

Yleisimpiä vaaranpaikkoja varastopaikoilla ovat sähkölinjat, heikko näkyvyys tai ahdas liittymä. Koneen- tai autonosturin osuessa sähkölinjaan on aina kuolemanvaara. Tämän vuoksi emme varastoi puita sähkölinjojen alle vaan noudatamme aina turvaetäisyyksiä.

Työmaansuunnittelussa kaikki seikat mietitään aina turvallisuus edellä. Esimerkiksi talvikelissä tapaturman sattuessa on pelastuslaitoksen päästävä esteettä ambulanssilla työmaan varastolle asti, joten tiestön kunto pitää olla hoidossa.

”Turvallisuus lähtee jokaisesta meistä. Se on pidettävä mielessä jokaisessa eri työvaiheessa aina viimeiseen kuormaan saakka. Silloin kaikki palaavat metsästä turvallisesti kotiin joka päivä!”