Puunkorjuu

Puunkorjuun laatuvaatimukset ovat erittäin tiukkoja. Metsäkoneen kuljettaja analysoi jatkuvasti omaa työtään, jotta korjuujälki on moitteetonta ja metsien kestävä käyttö turvataan.

Korjuu tapahtuu nykyisen mittalain mukaisella kalustolla ja puutavara mitataan kuormainvaa’alla.

Motoajo Oy:lla on laaja sopimusyrittäjäverkosto. Verkoston yrittäjillä on ajanmukainen kalusto ja hyvä metsäinen osaaminen.